پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
54.48
بیشترین: 
55.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 12 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 آبان 1396 , 55.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/12 00:00","price":54.77},{"date":"1396/08/12 00:32","price":54.73},{"date":"1396/08/12 02:08","price":54.94},{"date":"1396/08/12 02:32","price":54.92},{"date":"1396/08/12 03:00","price":54.87},{"date":"1396/08/12 03:32","price":54.92},{"date":"1396/08/12 04:08","price":54.88},{"date":"1396/08/12 04:32","price":54.86},{"date":"1396/08/12 05:08","price":54.84},{"date":"1396/08/12 05:32","price":54.8},{"date":"1396/08/12 06:32","price":54.77},{"date":"1396/08/12 07:08","price":54.8},{"date":"1396/08/12 08:32","price":54.81},{"date":"1396/08/12 09:00","price":54.84},{"date":"1396/08/12 09:32","price":54.8},{"date":"1396/08/12 10:08","price":54.77},{"date":"1396/08/12 11:08","price":54.72},{"date":"1396/08/12 11:32","price":54.7},{"date":"1396/08/12 12:08","price":54.8},{"date":"1396/08/12 12:32","price":54.91},{"date":"1396/08/12 13:08","price":54.84},{"date":"1396/08/12 13:32","price":54.8},{"date":"1396/08/12 14:08","price":54.87},{"date":"1396/08/12 14:32","price":54.81},{"date":"1396/08/12 15:08","price":54.7},{"date":"1396/08/12 16:00","price":54.77},{"date":"1396/08/12 16:32","price":54.67},{"date":"1396/08/12 17:08","price":54.78},{"date":"1396/08/12 17:32","price":54.71},{"date":"1396/08/12 18:08","price":54.67},{"date":"1396/08/12 18:32","price":54.59},{"date":"1396/08/12 19:08","price":54.48},{"date":"1396/08/12 19:32","price":54.66},{"date":"1396/08/12 20:08","price":54.77},{"date":"1396/08/12 20:32","price":54.97},{"date":"1396/08/12 21:00","price":55.08},{"date":"1396/08/12 21:32","price":55.37},{"date":"1396/08/12 22:00","price":55.58},{"date":"1396/08/12 22:32","price":55.7},{"date":"1396/08/12 23:08","price":55.67},{"date":"1396/08/12 23:32","price":55.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398