کمترین: 
1645
بیشترین: 
1670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 11 آبان 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 11 آبان 1396 , 1670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 11:20","price":1670},{"date":"1396/08/11 11:50","price":1645},{"date":"1396/08/11 12:10","price":1670}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398