کمترین: 
3240
بیشترین: 
3242
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 11 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 آبان 1396 , 3241 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 11:10","price":3240},{"date":"1396/08/11 11:40","price":3241},{"date":"1396/08/11 12:00","price":3242},{"date":"1396/08/11 12:30","price":3241}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398