کمترین: 
4173
بیشترین: 
4185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 آبان 1396 , 4173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 10:20","price":4185},{"date":"1396/08/11 11:30","price":4183},{"date":"1396/08/11 11:40","price":4180},{"date":"1396/08/11 11:50","price":4177},{"date":"1396/08/11 14:50","price":4173}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398