کمترین: 
496
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 11 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 آبان 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 10:10","price":496},{"date":"1396/08/11 10:30","price":497},{"date":"1396/08/11 11:50","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398