کمترین: 
3209
بیشترین: 
3210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 11 آبان 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 آبان 1396 , 3210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 10:10","price":3210},{"date":"1396/08/11 11:10","price":3209},{"date":"1396/08/11 11:30","price":3210}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398