کمترین: 
1098
بیشترین: 
1099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 11 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 آبان 1396 , 1098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 10:10","price":1099},{"date":"1396/08/11 13:10","price":1098}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398