کمترین: 
4780
بیشترین: 
4795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 11 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 آبان 1396 , 4785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 10:10","price":4793},{"date":"1396/08/11 10:20","price":4795},{"date":"1396/08/11 10:50","price":4793},{"date":"1396/08/11 11:20","price":4792},{"date":"1396/08/11 11:40","price":4788},{"date":"1396/08/11 12:10","price":4785},{"date":"1396/08/11 13:20","price":4783},{"date":"1396/08/11 13:40","price":4780},{"date":"1396/08/11 15:20","price":4785}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398