کمترین: 
723.6
بیشترین: 
723.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 11 آبان 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 11 آبان 1396 , 723.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":723.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399