کمترین: 
2057.8
بیشترین: 
2057.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 11 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 آبان 1396 , 2057.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":2057.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399