کمترین: 
2572.5
بیشترین: 
2572.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 آبان 1396 , 2572.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":2572.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399