کمترین: 
3317.5
بیشترین: 
3317.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 آبان 1396 , 3317.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":3317.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399