کمترین: 
299
بیشترین: 
299
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 11 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 آبان 1396 , 299 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":299}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399