کمترین: 
9078.7
بیشترین: 
9078.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 11 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 آبان 1396 , 9078.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":9078.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399