کمترین: 
917.9
بیشترین: 
917.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 11 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 آبان 1396 , 917.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":917.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399