کمترین: 
932
بیشترین: 
932
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 11 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 آبان 1396 , 932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":932}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399