کمترین: 
430.2
بیشترین: 
430.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 11 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 آبان 1396 , 430.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":430.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399