کمترین: 
547.5
بیشترین: 
547.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 11 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 آبان 1396 , 547.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":547.5}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399