کمترین: 
417.1
بیشترین: 
417.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 11 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 آبان 1396 , 417.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":417.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399