کمترین: 
3497.6
بیشترین: 
3497.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 آبان 1396 , 3497.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":3497.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399