کمترین: 
2722.8
بیشترین: 
2722.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 11 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 آبان 1396 , 2722.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":2722.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399