کمترین: 
3068
بیشترین: 
3068
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 11 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 آبان 1396 , 3068 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":3068}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399