کمترین: 
529.5
بیشترین: 
529.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 11 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 آبان 1396 , 529.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":529.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399