کمترین: 
918.9
بیشترین: 
918.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 11 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 آبان 1396 , 918.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":918.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399