کمترین: 
951.6
بیشترین: 
951.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 11 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 آبان 1396 , 951.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":951.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399