کمترین: 
4641.1
بیشترین: 
4641.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 11 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 آبان 1396 , 4641.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":4641.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399