کمترین: 
4073.7
بیشترین: 
4073.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 11 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 11 آبان 1396 , 4073.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":4073.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399