کمترین: 
3495
بیشترین: 
3495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 11 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 آبان 1396 , 3495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":3495}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399