کمترین: 
17.13
بیشترین: 
541672
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1276.01
زمان: 
8/11 23:55
قیمت اونس طلا امروز 11 آبان 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 11 آبان 1396 , 1276.01 است.

تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399