کمترین: 
7.37
بیشترین: 
7.37
قیمت ذغال سنگ امروز 10 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 10 آبان 1396 , 7.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 16:32","price":7.37}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399