کمترین: 
638
بیشترین: 
638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 10 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 آبان 1396 , 638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 16:00","price":638}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399