کمترین: 
1685
بیشترین: 
1685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 10 آبان 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 10 آبان 1396 , 1685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 15:40","price":1685}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399