کمترین: 
68
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 10 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 آبان 1396 , 68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 11:50","price":68}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399