کمترین: 
997
بیشترین: 
1000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 آبان 1396 , 1000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 11:50","price":997},{"date":"1396/08/10 12:40","price":1000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399