کمترین: 
4180
بیشترین: 
4183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 آبان 1396 , 4183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 11:40","price":4180},{"date":"1396/08/10 12:40","price":4183}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399