کمترین: 
675000
بیشترین: 
677000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 10 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 آبان 1396 , 677000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 11:30","price":675000},{"date":"1396/08/10 15:36","price":677000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399