کمترین: 
4055
بیشترین: 
4062
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4058
زمان: 
8/10 16:40
قیمت دلار امروز 10 آبان 1396

قیمت دلاردر تاریخ 10 آبان 1396 , 4058 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 11:30","price":4055},{"date":"1396/08/10 12:00","price":4059},{"date":"1396/08/10 12:10","price":4055},{"date":"1396/08/10 12:20","price":4056},{"date":"1396/08/10 12:40","price":4062},{"date":"1396/08/10 12:50","price":4061},{"date":"1396/08/10 13:30","price":4057},{"date":"1396/08/10 14:00","price":4058},{"date":"1396/08/10 14:30","price":4059},{"date":"1396/08/10 15:10","price":4058},{"date":"1396/08/10 15:20","price":4059},{"date":"1396/08/10 15:30","price":4058},{"date":"1396/08/10 16:10","price":4057},{"date":"1396/08/10 16:40","price":4058}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399