کمترین: 
1276000
بیشترین: 
1278000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 آبان 1396 , 1278000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 11:30","price":1276000},{"date":"1396/08/10 13:24","price":1278000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399