کمترین: 
13375
بیشترین: 
13400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 10 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 آبان 1396 , 13400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 11:20","price":13375},{"date":"1396/08/10 11:50","price":13400}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399