کمترین: 
3241
بیشترین: 
3244
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 10 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 آبان 1396 , 3241 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 10:40","price":3244},{"date":"1396/08/10 12:10","price":3243},{"date":"1396/08/10 12:40","price":3242},{"date":"1396/08/10 13:50","price":3241}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399