کمترین: 
724.9
بیشترین: 
724.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 10 آبان 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 10 آبان 1396 , 724.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":724.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399