کمترین: 
2058.7
بیشترین: 
2058.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 10 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 آبان 1396 , 2058.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":2058.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399