کمترین: 
60.1
بیشترین: 
60.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 10 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 آبان 1396 , 60.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":60.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399