کمترین: 
10539.5
بیشترین: 
10539.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 10 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 آبان 1396 , 10539.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":10539.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399