کمترین: 
825.9
بیشترین: 
825.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 آبان 1396 , 825.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":825.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399