کمترین: 
2565.9
بیشترین: 
2565.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 آبان 1396 , 2565.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":2565.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399