کمترین: 
3318.9
بیشترین: 
3318.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 آبان 1396 , 3318.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":3318.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399