کمترین: 
54.2
بیشترین: 
54.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 10 آبان 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 10 آبان 1396 , 54.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":54.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399