کمترین: 
300.9
بیشترین: 
300.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 10 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 آبان 1396 , 300.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":300.9}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399