کمترین: 
9082.3
بیشترین: 
9082.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 10 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 آبان 1396 , 9082.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/10 09:10","price":9082.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399